Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Golfpuodin viikkokisa elokuun loppuun asti

Golfpuodin viikkokisa elokuun loppuun asti

24.7.2018

Pelaam­me viik­ko­kil­pai­lu­ja heti kes­ki­vii­kos­ta 25.7. alkaen aina elo­kuun lop­puun ke 29.8. asti. Kil­pai­lun yhteis­työ­kump­pa­ni­na toi­mii Golf­puo­ti Oy joka pal­kit­see joka­viik­koi­sen kisan par­haan PB-tulok­sen viik­ko­koh­tai­sel­la tavarapalkinnolla.

Viik­ko­kil­pai­lu­kier­ros tulee pela­ta aina kes­ki­viik­ko­na vapaa­va­lin­tai­sel­la läh­tö­ajal­la. Tar­vit­set ainoas­taan cad­die­mas­te­ril­ta lei­ma­tun tulos­kor­tin sekä mer­kit­si­jän kans­sa­si kier­rok­sel­le. Kil­pai­lu­kor­tin voit palaut­taa kier­rok­sen jäl­keen cad­die­mas­te­ril­le tai toi­mis­ton olles­sa kiin­ni, ulko-oven vie­res­sä ole­vaan postilaatikkoon.

Peli­muo­to: Hen­ki­lö­koh­tai­nen PB

Läh­döt: 8.00–20.00 välil­lä. Varaa itse peliai­ka­si ja ilmoi­ta cad­die­mas­te­ril­le sekä mer­kit­si­jäl­le, että pelaat viikkokilpailua.

Tiit: Mie­het (63 tai 58) Nai­set (51 tai 49). Mer­kit­se tulos­kort­tiin mil­tä tiil­tä pelasit.

Kil­pai­lu­mak­sut: HGCC:n jäse­net 3 €. Vie­raat PO*, PK** tai Green Fee + 3 €.

Tulok­set: Jul­kai­sem­me kisa­vii­kon tulok­set aina ko. vii­kon per­ja­na­tai­na HGCC:n koti­si­vu­jen ajan­koh­tais­ta pals­tal­la. Voit­ta­jal­le ilmoi­tam­me vie­lä erikseen.

Pal­kin­not: Paras PB-tulos/ viik­ko pal­ki­taan tavarapalkinnolla.

Ter­ve­tu­loa mukaan viikko-kisailemaan!

HGCC ry.

Golf­puo­ti Oy

(*Pelioi­keus, **Peli­kort­ti)