Harjattula Golf Logo 2019 D 600x435

Range on auki

Range on auki

24.3.2021

Kevät2 Range

Kevät tulee kohis­ten ja var­ma kevään merk­ki on, kun ran­ge ava­taan. Matot ovat pai­koil­laan ja lyö­mään pää­see, mut­ta pal­lo­ko­ne ei ole vie­lä toiminnassa.

  • Pal­lot pitää itse kerä­tä. Varaa mukaan vaik­ka oma ämpäri.
  • Huo­mioi­kaa  tur­val­li­suus. Pal­lo­ja kerä­tään tur­val­li­suus­syis­tä yhtä aikaa. Kukaan ei lyö siis pal­loa matol­ta, kun yksi­kin on pal­lo­jen­ke­ruu­hom­mis­sa nurmella.
  • Nou­da­te­taan turvavälejä.
  • Lyö­dään ainoas­taa matoilta.

Koneel­li­nen pal­lon­ke­ruu voi­daan aloit­taa, kun ran­ge on niin kui­va, että sii­nä voi autol­la ajaa. Ajan­koh­taa ei osaa sanoa. Se riip­puu tule­vis­ta keleistä.

Tervetuloa treenaamaan!

Kevät1 Range