Harjattula Golf Logo 2019 300x218
Etusivu » Category: "Kausi 2018" (Page 2)

Kausi 2018

Hei Senio­rit, Mer­kit­kää kau­den pää­tös­juh­la­päi­vä kalen­te­riin­ne  ke 21.11.2018 Scan­dic Juu­lias­sa!

Lue lisää

Aloi­tam­me ken­tän tal­veen val­mis­ta­vat syys­työt vii­kon 40 alus­ta (ma 1.10.). Ete­nem­me jär­jes­tyk­ses­sä lyön­ti­pai­kat, väy­lät ja vihe­riöt. Kaik­ki tal­veen val­mis­ta­vat hoi­to­työt pyri­tään saa­maan val­miik­si loka­kuun aika­na. Peli­pin­nat rei ite­tään, hol­ki­te­taan yli­mää­räi­sen kui­dun pois­ta­mi­sek­si sekä lopuk­si levi­te­tään ker­ros maan­pa­ran­nus­hiek­kaa. Vihe­riöt käsi­tel­lään vii­mei­si­nä joten hyvä put­ti­tun­tu­ma pyri­tään säi­lyt­tä­mään aina loka­kuun lop­pu­puo­lel­le saak­ka. Syys­töi­den ete­ne­mi­seen liit­tyy toki sää­ris­kiä joten oikeu­det aika­tu­lu­muu­tok­siin […]

Lue lisää

Frai­dei Kup­pi K-20 Nais­ten kau­den pää­tös­tä vie­te­tään Har­jat­tu­las­sa pe 5.10. klo 17–22. Vaik­ka et oli­si osal­lis­tu­nut mihin­kään tapah­tu­maan tämän kau­den aika­na, niin TÄHÄN kan­nat­taa osal­lis­tua! Pak­kaa bägii­si föö­ni ja (otsa)lamppu. Piu­kan pipon voit myös ottaa mukaan, mut­ta piuk­ka­pi­poi­suus kan­nat­taa jät­tää kotiin. Sen­si­jaan, ota mukaa­si myös bir­­die-pul­­lo, mikä­li se ei ole vie­lä tyh­jen­ty­nyt kau­den aika­na. Ken­täl­lä ja […]

Lue lisää

Cad­die­mas­ter ja ravin­to­la pal­ve­lee 3.9 alkaen arki­sin klo 9–18 ja vii­kon­lop­pui­sin klo 8–18 Kios­ki pal­ve­lee vii­kon­lop­pui­sin nor­maa­lis­ti ja arki­sin sää­va­rauk­sel­la. Ter­ve­tu­loa!

Lue lisää

Vie­lä ehdit ilmoit­tau­tua mukaan Porsche Cen­ter Tur­ku Open -golf­ki­saan joka pela­taan lau­an­tai­na 1.9.2018 Har­jat­tu­la Gol­fin ken­täl­lä yhteis­läh­tö­nä alk. klo 9.00. Ilmoit­tau­tua voit aina per­jan­tai­hin 31.8. klo 16.00 men­nes­sä joko omil­la Nex­Golf -tun­nuk­sil­la https://hgcc.nexgolf.fi tai soit­ta­mal­la cad­die­mas­te­ril­le puh. 040 587 6523.   Aika­tau­lu: 7:45 aamiai­nen Har­jat­tu­lan klu­bil­la 8.30 kil­pai­luin­fo 9.00 yhteis­läh­tö päi­vän kil­pai­luun 15.00 ruo­kai­lu, tulok­set ja pal­kin­to­jen­ja­ko   Sar­jat: HCP LP miehet/naiset (0 — 11.4) Mie­het tee 58, […]

Lue lisää

Seu­ram­me HGCC ry:n klu­bi­mes­ta­ruus­ki­sat pela­taan tule­va vii­kon­lop­pu­na la 18.8. — su 19.8. Vie­lä ehdit ilmoit­tau­tua mukaan haas­ta­maan itse­si ja peli­ta­so­si perin­tei­ses­sä gol­fin lyön­ti­pe­lis­sä. Kil­pai­lu­muo­to: Lyön­ti­pe­li ilman tasoi­tuk­si­sa (SCR) Sar­jat: Mie­het ylei­nen 54 rei­kää (tii 63) Nai­set ylei­nen 36 rei­kää (tii 51) Mie­het Senio­rit 50, 36 rei­kää (tii 58) Nai­set Senio­rit 50, 36 rei­kää (tii 49) […]

Lue lisää