Harjattula Golf Logo 2019 300x218
Etusivu » Jäsenille » Category: "Naistoimikunta"

Naistoimikunta

Frai­dei Kup­pi K-20 Nais­ten kau­den pää­tös­tä vie­te­tään Har­jat­tu­las­sa pe 5.10. klo 17–22. Vaik­ka et oli­si osal­lis­tu­nut mihin­kään tapah­tu­maan tämän kau­den aika­na, niin TÄHÄN kan­nat­taa osal­lis­tua! Pak­kaa bägii­si föö­ni ja (otsa)lamppu. Piu­kan pipon voit myös ottaa mukaan, mut­ta piuk­ka­pi­poi­suus kan­nat­taa jät­tää kotiin. Sen­si­jaan, ota mukaa­si myös bir­­die-pul­­lo, mikä­li se ei ole vie­lä tyh­jen­ty­nyt kau­den aika­na. Ken­täl­lä ja […]

Lue lisää

Padel Park kut­suu läm­pi­mäs­ti kaik­ki GOLFLADYT tutus­tu­maan Pade­liin ja upo­uu­teen Har­jat­tu­lan Padel –kent­tään tors­tai­na 2.8.18! Aloi­tam­me illan klo 17.00 pereh­ty­mäl­lä Pade­liin ja uuteen kent­tään Tiia Sucks­dorf­fin joh­dol­la. Esit­te­lyn jäl­keen on varat­tu aikaa pelaa­mi­seen nel­jän hen­gen ryh­mis­sä aina n. 15 min kerrallaan/ryhmä. Näin jokai­nen pää­see kokei­le­maan uut­ta, haus­kaa ja kou­kut­ta­vaa mai­la­pe­liä. Kent­tä on varat­tu käyt­tööm­me klo 21.00 asti, […]

Lue lisää

24. Krei­vi­tär Karin Bir­git­te Ehrn­root­hin nimik­ko­kil­pai­lu Ulrica Cup Open tiis­tai­na 3.7.2018 Har­jat­tu­la Golf & Count­ry Club, Kaks­ker­ta Osal­lis­tu­mi­soi­keus: Avoin kai­kil­le 20 v. täyt­tä­neil­le nai­sil­le Peli­muo­to: 18 reiän pis­te­bo­gey, max. hcp 36; sar­jat hcp 0–24,5 ja 24,6–36 Läh­döt: Yhteis­läh­tö klo 10.00 Aamu­pa­la: Klo 8.00 alkaen Kil­pai­luin­fo: Klo 9.30 klu­bil­la Kil­pai­lu­mak­su: Vie­raat 55 €; HGCC:n jäse­net ja […]

Lue lisää

Hei Ladyt, Har­jat­tu­lan kausi on läh­te­nyt vauh­dik­kaas­ti käyn­tiin ja kent­tä on tal­ven jäl­jil­tä erin­omai­ses­sa kun­nos­sa. Tule­vi­na päi­vi­nä saam­me naut­tia jo kesä­ke­leis­tä­kin. Nyt on siis vii­meis­tään aika kai­vaa mai­lat esiin, ellet ole jo ken­täl­le ehti­nyt. Pie­ni tree­ni­kään ei ole välil­lä pahit­teek­si ja har­joit­te­luun onkin täl­lä kau­del­le erin­omai­set mah­dol­li­suu­det, kun saim­me Har­jat­tu­laan kol­man­nen opet­ta­jan Son­ja Kal­lion — ter­ve­tu­loa jouk­koom­me! Jot­ta […]

Lue lisää

Ter­ve­tu­loa Har­jat­tu­lan ladyt ja hei­dän ystä­vät Mari­me­kon VIP -iltaan tors­tai­na 9.11.17 klo 18.00 Han­sa­kort­te­lin Mari­mek­koon (Aurakatu10). — tar­jol­la kuo­hu­vaa ja pien­tä pur­ta­vaa — Illan etu­na -20% / yhdes­tä vapaa valin­nai­ses­ta nor­maa­li­hin­tai­ses­ta tuot­tees­ta sekä kan­gas­lo­go­kas­si jokai­sel­le osta­val­le. Ohjel­ma­na: seson­gin tren­dit ja stai­lause­sit­te­ly Tar­joi­lun joh­dos­ta SITOVAT ILMOITTAUTUMISET SÄHKÖPOSTILLA ke 1.11.17 men­nes­sä Eli­na Vai­ma­lal­le: elina.vaimala(at)gmail.com Nyt on hyvä […]

Lue lisää

Ter­ve­tu­loa nais­ten kau­den pää­tös­ta­pah­tu­maan lau­an­tai­na 16.9.17! Peli­muo­to:   PINK BALL –jouk­kue­ki­sa (best ball) 18 rei­kää pb max. hcp 54. Pal­ki­taan paras jouk­kue sekä par­haat yksi­lö­tu­lok­set (PB ja scratch). Jouk­ku­eel­le (3–4 pelaa­jaa) anne­taan mukaan Pink Ball, jol­la jokai­nen jouk­ku­een jäsen pelaa vuo­ro­tel­len. Pink Ball -pal­lol­la pelaa­va jouk­ku­een jäsen saa reiäl­tä saa­dun pis­te­bo­gie­tu­lok­sen­sa tupla­na niin kau­an kun nimen­omai­nen Pink […]

Lue lisää